Innkalling til årsmøte 2023

Kjære medlem 

Du innkalles med dette til årsmøte tirsdag den 25. april 2023 kl 1900 i Bispegata 9 A.

Frist for innsending av saker: 11. april.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er medlemmer som har betalt kontingenten for året 2023 som har stemmerett.

Velkommen!

Styret