Trondhjems Kunstforening

I 2. etasje har vi vist Mona Orstad Hansens utstilling I kjelleren luktet det alltid iskrem

Nå monterer vi Enrique Roura sin utstilling When sorting out nails. Åpning torsdag den 7. oktober.
I 1. etasje viser vi Kjersti Landes utstilling Om hauger og tomrom
(NB ny åpningstid fra 1. september: 11-20/NB new opening hours from 1 September : 11-20)

Arbeidene i utstillingen «Om hauger og tomrom» kretser rundt det begrepsparet hulrom og haug. Temaet knytter seg til kunstnerens oppvekst i nærheten av Kongsberg Sølvverk, som med sine tilhørende rester og spor etter gruvedrift har gjort dype inntrykk.

Desemberutstillingen 2021

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforenings årlige, juryerte medlemsutstilling. Utstillingen vises på veggene i hele Café Ni Muser i 1.etg. Hvert år skifter temaet, og gir oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk blant våre medlemmer.

I år har kunstnerisk råd bestemt at temaet er natur. Du inviteres til å visualisere dine tanker, følelser og refleksjon rundt det overordnede temaet, med særlig fokus på naturens kraft. TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider, og velger ut verkene ut ifra søkerens personlige uttrykk og bruk av teknikk, samt utstillingen som helhet. 

Ønsker du å delta? Se her for mer informasjon!

Ungdommer og studenter som ønsker å bli medlem i Trondhjems Kunstforening?

Vi har eget ungdomsmedlemskap for de som går på grunnskole og videregående skole og eget studentmedlemskap for de som studerer. Alle medlemmer, også ungdomsmedlemmer og studentmedlemmer, har mulighet til å vise egen kunst på medlemsutstillingen i desember. Du kan melde på inntil tre verk innen 1. oktober. Kunstnerisk råd er jury for de påmeldte verkene.

Som ungdomsmedlem kan du delta på egne ungdomsaktiviteter 2-3 ganger i halvåret.

Café Ni Muser gir medlemspris på utvalgt mat og drikke.

Se her for mer informasjon!