Trondhjems Kunstforening

I 2. etasje viser vi Enrique Rouras utstilling While Sorting out Nails

Vi viser Enrique Rouras While Sorting out Nails. Gjennom en lengre periode har Roura arbeidet med kunstforeningas hus. Utstillingen presenterer dette spennende prosjektet, ov viser installasjoner i samspill med huset.
I 1. etasje viser vi Kjersti Landes utstilling Om hauger og tomrom

Arbeidene i utstillingen «Om hauger og tomrom» kretser rundt det begrepsparet hulrom og haug. Temaet knytter seg til kunstnerens oppvekst i nærheten av Kongsberg Sølvverk, som med sine tilhørende rester og spor etter gruvedrift har gjort dype inntrykk.

Ungdommer og studenter som ønsker å bli medlem i Trondhjems Kunstforening?

Vi har eget ungdomsmedlemskap for de som går på grunnskole og videregående skole og eget studentmedlemskap for de som studerer. Alle medlemmer, også ungdomsmedlemmer og studentmedlemmer, har mulighet til å vise egen kunst på medlemsutstillingen i desember.

Som ungdomsmedlem kan du delta på egne ungdomsaktiviteter 2-3 ganger i halvåret.

Café Ni Muser gir medlemspris på utvalgt mat og drikke.

Se her for mer informasjon!