Undergang og Forening

Trondhjems kunstforening har gleden av å ønske velkommen til utstilling med andreårsstudentene ved Kunstakademiet i Trondheim. De medvirkende kunstnere er Adelina Allberg, Amalie Skarpeid, Carl Adam Christjansen, Catarina Gärtner, Elise Ain, Maria Holm Thomsen, Sofia Tien og  Ulf Stubbe Teglbjærg.

Innenfor et språk kan ord ha doble betydninger. Når det er snakk om ord innenfor en språkgruppe med vel så mange likheter som ulikheter, kan man snakke om enda flere dimensjoner av betydning.  En undergang kan på de skandinaviske språk både være idéen om tilintetgjørelse, som den presserende tanken om jordens undergang, men kan også rent konkret referere til en konstruksjon som tar oss fra en plass til en annen. 

Uttrykket forening har også flere betydninger. Det kan være mennesker som kommer sammen og forenes i fellesskap, i kjærlighet og vennskap. Som møtes og samles om et mål, et prosjekt, eller som søker støtte hos hverandre i krisetider. Men begrepet har også en organisatorisk betydning som referer til sammenslutning, som i Trondhjems Kunstforening. 

Parallelt med utstillingsarbeidet har studentene fra Kunstakademiet hatt et utsmykningsoppdrag av en gateundergang på Sluppen i Trondheim. Sånn ble en forbindelse skapt mellom undergangen og Trondhjems Kunstforening. Tidslinjen for de to innebærer uklare grenseoverganger, og liminale tid og rom. Det er uvisst hva som kommer først, undergang eller forening. 

Utstillingen er åpen fra 16. – 26. mars. I tillegg til våre ordinære åpningstider, vil utstillingen være åpen onsdag 22. mars, fra 12.00 – 18.00.