Kurtise – Espen Kvålsvoll

Hva: Utstilllingen Kurtise, av Espen Kvålsvoll

Hvor: 2. etasje, i Trondhjems kunstforening

Når: 19.01 – 12.03

 Espen Kvålsvoll (f. 1992 Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Hans praksis omhandler maleri som blir prosessert og bygd opp av innsamlede motiver. Motivene kommer fra bylandskap, arkitektur, ornamentikk, dekorasjon, bilder, kunst og malerihistorie på tvers av forskjellige miljø og epoker. I de seneste år har Kvålsvoll arbeidet med et langsiktig maleriprosjekt som er i kontinuerlig utvikling. Det sentrale i prosjektet er en omfavnelse av landskapet. Landskap bestående av forlatte ruiner, arkitektur og vegetasjon der dyr og mennesker har hatt innpass. Motivkretsen blir bygd opp ut ifra intuisjon og styres i stor grad av det visuelle materiale som sirkulerer rundt ham. Motivasjonen i arbeidet med disse konstruerte billedrommene, er å skape et sted som veksler mellom nåtid og fortid.  

Utstillingen Kurtise består av veggtegninger og malerier med en motivkrets og billedspråk som refererer til hverandre. Sammen og gjennom plassering er de ment til å fortelle en historie som foregår på tvers av landskapene. Et av utgangspunktene til utstillingen kommer fra et besøk Kvålsvoll hadde hos Peder Balke Senteret, hvor det blant annet er bevart veggmalerier Balke opprinnelig lagde til festsalen på gården i 1834.

«Møtet med veggmaleriene til Balke ga en så monumental og fysisk opplevelse. Et så sterkt dragningspunkt der jeg selv, med min postmoderne kynisme ristet av meg støy fra dagens uendelige billedstrøm og i stedet ble dradd mot mørke skogholt og fjellskrenter der dyr gjemmer seg i skyggene.»

Tiltrekningskraften i Balkes malerier er vekslingen mellom det bekmørke og lyset, maleriske metaforer og motiver blir fyrtårn som leder til noe evig og tidløst. Lys i mørket leder deg gjennom landskapet. Kvålsvoll har inkorporert kunstverkene i stedets arkitektoniske detaljer ved å lage supraporter, også kalt døroverstykker, spesielt tilpasset rommene. Supraportene er inspirert av tilsvarende verk også signert Balke; dekorative felt over dørene var som ledende passasjer inn og ut av festsalen. Inkorporasjon av arkitektoniske elementer i kunstverkene og stedspesifisitet i verkene gjør at Kvålsvoll leder betrakteren gjennom historien. Utstillingen som helhet er inndelt som passasjer fra natt til dag, med supraporter som portaler gjennom landskapene og gjennom tiden fra soloppgang til natt.

Kommentarer er stengt.