Kjersti Lande – Om hauger og tomrom

Hvor: Trondhjems Kunstforening, 1. etasje

Når: 23.09. – 28.11.

Vi inviterer til åpning torsdag 23. september 2011, klokken 19.00.

Arbeidene i utstillingen «Om hauger og tomrom» kretser rundt begrepsparet hulrom og haug. Temaet knytter seg til kunstnerens oppvekst i nærheten av Kongsberg Sølvverk, som med sine tilhørende rester og spor etter gruvedrift har gjort dype inntrykk.

Kjersti Lande forteller at hun så lenge hun kan huske har vært nysgjerrig på hva som kan befinne seg der inne i mørket. Fra ruinene etter virksomheten kan både slagg og verdifullt materiale graves frem.

Tegne- og grafikkverktøy har for Lande fungert som graveredskaper for å undersøke utvalgte fotografiske motiver av grotter, hull, gruver, groper og hauger. Med dem har hun utvunnet trykk og tegninger. Motivene siles ut fra kunstnerens stadig voksende arkivsamling, bestående av både funnede og hennes egne fotografier. Lande har latt en collageaktig tilnærming danne nettverk mellom farger, former, materialer og teknikker.

Via gjengivelsene har Lande utført delvis imaginære utgravninger av hva som kan befinne seg der lyset ikke når frem. Som en kontrast til det mørke og massive viser hun arbeider hvor jeg har invertert hule- og grottefotografier. Den negative versjonen av fotografiet henter fram lys og åpninger i de mørkeste delene av motivet, slik at flere tilnærmet skjulte detaljer kommer til syne. Målet hennes har vært å skissere en idé om hva stedet og materialet hun gjenskaper kan ha opplevd. Kunstneren har forestilt seg hva hun kunne sett med steinene sine øyne, fra da jorden formet dem for ufattelig lang tid siden og deretter til menneskenes bearbeiding.

Sammen kan arbeidene nøste frem en mangslungen tråd lignende den Ariadne utstyrte Thesevs med når han skulle bekjempe Minotauren i dens enorme grottelabyrint.

Kjersti Lande (1982, Kongsberg) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet master i kunst, fagområde grafikk fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014). Hun har vist sine verk på en rekke nasjonale utstillinger, blant annet separatutstilling i Tegnerforbundet, Oslo. Hun har også deltatt på en gruppeutstilling i Paris og flere grupputstillinger  i Sverige. https://kjerstilande.com/

Flere av trykkene er produsert under Landes opphold på Lademoen Kunstnerverksteder i 2021. Disse er montert i rammekasser inspirert av gullgravervugger. Lande har også produsert et risograftrykket hefte med en tekst av Merete Joelsen Aune, samt ekstra fotomateriale fra arkivsamlingen.

  1. Tilbaketråkk: Kunstguide Uke 46

Kommentarer er stengt.