Ole Tolstad: «Present People»

Utstillingsperiode: 22.10 – 22.11.2009.
1. ETAGE – café og hagegalleri.
Fotografi.

– Store formater.
– Farger og sort-hvitt.
– På aluminium.

Ole Tolstad viser fotografier av folk som er tilstede med oppmerksomhet i situasjonen. I en tilsynelatende avslappet
atmosfære – ofte både tilsiktet og tiltrukket det å være subjekt i situasjonen, som fanges av et kamera.
Film og digital spiller begge sine roller. Hastigheten settes ned, og menneskene trer fram fra Norge, Italia,
Russland og Colombia.