Inger Anne Ree Hunderi: «Vegen inn i skoddeheimen – alzheimer uttrykt gjennom bilder» Utstilling og boklansering (v/Ola Hunderi)

Utstillingsperiode: 22.10 – 22.11.2009
1. etasje.

Trondhjems Kunstforening viser i perioden 22.10. – 22.11, bilder malt av trondheimskvinnen Inger Anne Ree Hunderi. Inger Anne er utdannet fysioterapeut, men har alltid vært en dyktig amatørkunstner. 55 år gammel fikk hun diagnosen Alzheimer. Gjennom bildene hun malte i årene før og etter at hun ble syk får vi et sterkt innblikk i hennes liv, og hvordan
hun opplevde det å få en demenssykdom.

Bildene hennes er samlet i en bok som lanseres ved utstillingsåpningen, torsdag 22.10 kl. 19.00. Inger Annes ektemann, Ola Hunderi, har skrevet dikt til bildene. Han har fulgt sin kone tett i sykdomsutviklingen, og hun var blant annet med han på jobb ved NTNU i et helt år, da hun ikke våget/maktet å være alene hjemme. Sist i boka forteller han i prosaform hvordan han opplevde det å miste sin kjære ektefelle litt etter litt – mens hun fortsatt lever.

Musikeren og komponisten Karl Seglem er sterkt grepet av parets historie. Inspirert av bildene og diktene har han skrevet verket «Skoddeheimen». En cd med Seglems musikk vil følge med hvert eksemplar av boken.

Inger Anne og Olas beretning er unik, også i internasjonal sammenheng, da Inger Anne fortsatte å male etter at hun hadde mistet talespråket. Fra før av finner vi bare omtalt to kunstnere der man har dokumentert en liknende utvikling;
William Utermohlen og Willem de Kooning.

Jostein Kirkerud, førsteamanuensis ved Institutt for byggekunst, form og farge ved NTNU og selv billedkunstner, skriver i sitt forord til boken: «Bildene spenner i tid og utvikling. Fra å være en dyktig amatørmalers formalt godt strukturerte
bildekomposisjoner med motiver av liv, lykke og livsglede, starter vi en nedstigning til et helvete av en livstilstand ingen hittil har kunnet rapportere fra konsistent, og med begrep som kommuniserer presist.»

Utstillingen åpner torsdag 22. oktober kl. 19.