Magne Vatneødegård – malerier

Utstillingsperiode: 26.11 – 20.12
2. etasje.

Tre, 35,5×42,5 cm

Magne Vatneødegård (f. 1950 i Vatne, nå bosatt i Oslo) er en av Norges mest særpregede malere. Han begynte å gjøre seg gjeldende som kunstner samtidig som oppblomstringen av maleriet, rundt 1980. Han arbeider innenfor et figurativt formspråk, hvor han ofte leker bevisst med stilsitater, og mange av arbeidene ligger nær det surrealistiske uttrykkssett, dog med et ironisk tvisyn. Billeduttrykket blir dermed ofte i dialog med kunsthistorien eller forskjellige ismer.

Utstillingen består for en stor del av nye malerier, og disse inneholder mer natur eller landskaper enn tidligere.

Sist Magne Vatneødegård stilte ut i Trondhjems Kunstforening var i 1995, og vi gleder oss til et gjensyn med hans uttrykksfulle malerier.