Anne Breivik – metallgrafikk 1962-1972

Utstillingsperiode: 30.04 – 31.05.2009
2. etasje

”Å arbeide med grafikk betyr blod, svette og tårer – helt bokstavelig.” Kobberstikkteknikken er det mest karakteristiske ved Anne Breiviks grafiske arbeider. Anne Breiviks sentrale rolle i norsk kunst- og kulturliv på 1970 og -80-tallet hviler på den nasjonale og internasjonale anerkjennelse hun fikk som en original og dyktig utøver av metallgrafikk på 1960-og tidlig på 1970-tallet. Denne utstillingens hensikt er å kaste lys over denne perioden i hennes kunst. Anne Breivik er innkjøpt til en rekke internasjonale kunstsamlinger, og selvsagt også til de fleste større norske. Hun har vært leder av Norske Grafikere (der hun er dobbelt æresmedlem), senere også nestleder i Norsk kulturråd gjennom åtte år. Hun har mye av æren for de store fremskritt som ble gjort for å etablere nye støtteordninger for kunstnere og for kunstnerstyrt formidling i denne perioden

Hun er født 1932 i Steinkjer. Etter å ha gått på kunstskoler i Oslo og Trondheim, hvor hun studerte under bl.a Lars Tiller, Roar Wold og Ramon Isern, dro hun i 1960 til Paris, og kom inn ved det kjente grafikkverkstedet Atelier 17. Sammen med Reidar Rudjord etablerte hun i 1965 Atelier Nord i Oslo, det første norske internasjonalt orienterte kollektive kunstner-verksted for metallgrafikk. Å arbeide med kobberstikkelen på en kobberplate er fysisk hardt arbeid, og krever stor nøyaktighet. Ikke mange arbeider med denne teknikken i dag.