Lademoen kunstnerverksted – Tidsbox. Presentasjon/installasjon

Utstillingsperiode: 30.10. – 23.11.2003

I anledning Lademoen Kunstnerverksteder Œs (LKV) 10 års jubileum, ønsker vi å markere det med en sammensatt presentasjon ved Trondhjems Kunstforening.

To av husets leietakere; Ann Lundstrøm og Astrid Findereng representerer huset med en utstilling med henholdsvis malerier og tegninger. Et tyvetalls kunstnere fra huset er også med på et utstillingsprosjekt under tittelen “Tidsboks”. Her har hver enkelt kunstner “deponert” en idé i en boks, lukket og forseglet den. Slik skal boksen stå lukket i 10 år, for så å bli åpnet og presentert på en utstilling i 2013. Dette er et tålmodig og modig prosjekt, der vi må tørre å møte igjen vår egen idé og vise den frem om 10 år. Samtidig illustrerer denne “boksutstillingen” vår tilværelse på LKV. Vi jobber i hvert vårt atelier, og vår produksjon blir i stor grad usynlig for Trondheims befolkning. Mye av kunsten blir vist på helt andre arenaer enn i Trondheim. Det være seg utstillinger eller utsmykninger andre steder i landet eller utenlands.         

Det er laget en jubileumsbok i forbindelse med 10-årsmarkeringen, som også blir presentert og solgt på Kunstforeningen. Under åpningen vil LKV-leietaker Matt Burt fremføre “jazzpoesi”, basert på egne tekster og egenkomponert musikk.