Solveig B. Stéfansdóttir – Ponies in my hair

1. etage

18.02–26.03.2010

Den islandskfødte billedkunstneren Solveig B. Stéfansdóttir stiller ut tegninger
i Trondhjems Kunstforenings første etasje (innerste galleri). Tittelen‘ Ponies In My Hair’ er en henvisning til motivvalget, som gjerne er hester og jenter. ‘Hesten er et tema som har fulgt meg så lenge jeg kan huske, og har kanskje med min opprinnelse å gjøre’ sier Solveig.

Hun har invitert med seg en gjesteutstiller, Marius Reed, som viser to nye tegninger. Solveig har til daglig atelier ved Lademoen Kunstnerverksteder.

Velkommen på utstilling!