Siri Nordberg – Stemninger

1. etage

18.02–26.03.2010

Siri Nordberg stiller, i hagegalleriet, ut lakkerte fotografier på lerret:

‘Jeg er fascinert av fotografiet. Jeg er fascinert av lyset. /../ Jeg ønsker at drømmer
og fantasier skal bli vekket hos betrakteren, og at det vare uttrykk og stemningen
i fotografiene vil bidra til å berøre betrakterens egen historie basert på erfaringer
og opplevelser.


Med utgangspunkt i gamle, erverdige bygg og rom fra Trondheim, har jeg hatt gleden
av å inkludere min hjemby i prosjektet.
(Siri Norberg)