Ragnhild Enge – ‘vevde bilder’

Galleri 2. etage

10.01 – 14.02.2010

(Damen med enhjørningen, utsnitt)

Årets første utstiller er tekstilkunstneren Ragnhild Enge som arbeider med billedvev. Hun vil vise ca 15 billedtepper, store og mindre. Utdannelsen har hun fra Konstindustriskolan i Gøteborg. For 15 år siden hadde hun separatutstilling på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, og to år senere ble oppdraget med å veve stolper og skjold til bispekåpe til Nidaros Bispedømme utført.

Hun har hatt mange separatutstillinger, deltatt på gruppeutstillinger i mange land og utført en rekke utsmykninger.

Bildene er abstrakte og har ofte spor av ornamenter. De fremstår som maleriske, men vevuttrykket er absolutt det viktigste. Hovedverket har tittelen Damen med enhjørningen, og har referanser til middelalderteppene som henger i Musée de Cluny i Paris. Andre verk har titler fra naturen, eller menneskelige utsagn, uten å påtvinge betrakteren noe forstått innhold.

Tettheten og fastheten i vevingen gir billedteppene et gobelinlignende uttrykk.

Velkommen på utstilling!