Torhild Aukan – Maleri og foto

Utstillingsperiode: 20.06. – 21.07.2002

Torhild Aukan (f. 1960) har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun har deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger og også hatt separatutstillinger.

I denne utstillingen i Trondhjems Kunstforening er kroppen et utgangspunkt for arbeidene, både som idebærer og materiale. Ut fra ønsket om å utforske sider ved den kroppsrelaterte formen arbeider hun her med forskjellige materialer og skiftende teknikker. Motivasjonen er at denne variasjonen i uttrykk vil tilføre de kjente formene visuelle kvaliteter som åpner for nye anskuelser og erkjennelser.