ARKITEKTUR – PLAN – BILLEDKUNST – NTNU

Utstillingsperiode: 01.10. – 15.10. 2000

Nåværende og tidligere ansatte kunstnere ved fakultetet stiller ut.

Utstillingen omfatter arbeider av følgende kunstnere:
Jon Arne Mogstad
Roar Wold
Hermann Isaksen
Jostein Kirkerud
Ove Stokstad
Anne Karin Furunes
Jeremy Welsh
Håkon Bleken
Alex Booker
Erling Rohde
Kristoffer Leirdal
Bruno Lundstrøm