MONOLOG – Et samarbeidsprosjekt

Utstillingsperiode: 07.09. – 18.10.2000

Per Östrell – Lisa Lohne – Anne Britt Aarseth

Nåværende og tidligere ansatte kunstnere ved fakultetet stiller ut.
Per Östrell – Lisa Lohne – Anne Britt Aarseth. Forskjellige teknikker.