Årsmøte 2020

Event: Årsmøte
Dato:
25.05.2020 kl 19

Årsmøtet i Trondhjems Kunstforening er mandag den 25. mai 2020 kl. 19.00. Årsmøtet finner sted i gallerirommet i kafeen i 1. etasje, i tråd med gjeldende smittevernregler.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er satt til 11. mai. Saksliste og alle sakspapirer er tilgjengelig fra 18. mai.

Medlemskontingent for 2020 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

Velkommen!
Styret

Saksliste

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Årsregnskap
 7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
 8. Innkomne saker
 9. Valg av
  a. Styreleder
  b. Styremedlemmer og varamedlemmer
  c. Medlemmer til kunstnerisk råd
  d. Legatstyre
  e. Valgkomité
 10. Valg av revisor