Desemberutstilling 2020

Årets tema: farge
Medium:
Dato: 05.12.20 – 17.01.21

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling, og vises på veggene i hele 1.etasje/Café Ni Muser. Hvert år skifter temaet, og gir oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk gjennom foto, maleri, tegning, trykk og tekstil.

I år har kunstnerisk råd bestemt at temaet er farge. Du inviteres til å visualisere dine tanker, følelser og refleksjon rundt det overordnede temaet farge. TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider, og velger ut verkene ut ifra søkerens personlige uttrykk og bruk av teknikk, samt utstillingen som helhet.

Praktisk informasjon:

Desemberutstillingen 2020 holdes i 1.etasje/kaféen fra 5. desember 2020 til 17. januar 2021. Alle medlemmer kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk. Søknadsskjema finner du her. Foto av verkene skal sendes som vedlegg til desemberutstilling@tkf.no. Det er viktig å merke filene med samme nummer, tittel og navnet ditt slik du bruker det på verkene i søknaden. Merk filen med nummer, tittel, og navn: 1_Tittel_Navnetditt.jpg.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2020. Av praktiske årsaker begrenser vi oss til først og fremst til vegghengte objekter, for eksempel foto, maleri, tegning, trykk og tekstil. Søknader som innebærer performancer til åpningen er likevel også en mulighet. Ta da kontakt på epost desemberutstilling@tkf.no eller mobil 951 88 177.

Søknadsfristen er torsdag 01.oktober kl 24.00. Som i fjor må man sende inn filene separat til desemberutstilling@tkf.no. Legg igjen merke til at merking av fil må stemme overens med informasjonen oppgitt i skjemaet. Har du spørsmål til skjemaet eller andre spørsmål, ring oss på 951 88 177.

Tilbakemelding blir gitt til alle søkere på e-post innen 12.november. Følg også med her eller facebook-side for fortløpende informasjon om alle våre utstillinger.