Nina Skarsbø

Kunstner: Nina Skarsbø
Tittel: STEIN/BRUDD
Medium: Skulptur og veggarbeid
Dato: 20.08 – 11.10.

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere Nina Skarsbøs skulptur-og veggarbeider i 2.etasje. Skarsbø jobber med skulptur og installasjon, og har vært opptatt av forholdet mellom natur og kultur – spesielt representasjonen av natur og menneskers plass i naturen.

De siste par hundre år har forestillinger om naturen vært at natur er oppstått, mens kultur er til gjengjeld alt laget av mennesker. Naturen er i endring med oss mennesker, og vi mennesker forandrer naturen. Begreper som natur og kultur synes å være utilstrekkelige for å forstå oss selv i det teknologiske samfunnet vi lever i. Dette er aktuelt med tanke på hvordan vi nå kjenner naturen i stor skala på kroppene våre, både på individ-og samfunnsnivå, enten i form av genmanipulasjon, klimaforandringer, eller pandemien.

Skarsbøs blikk på menneskets plass i og bearbeiding av naturen folder seg ut i materialvalg, og materialene som blir benyttet spiller en stor rolle. Hun bruker overraskende materialer til å fremstille polygoniske former som ofte minner om både arkitektur og landskap. Ofte tar hun bearbeidede materialer fra naturen som hun jobber videre med for å tillegge det skulpturelle kvaliteter som peker tilbake til sin originalitet. I utstillingen STEIN / BRUDD viser hun både veggarbeider og skulpturer presentert på sokler støpt i epoxy, pigment og marmorsand.

Nina Skarsbø (f.1984, Trondheim) bor og arbeider i Oslo. I 2016 gikk hun ut fra KhiO med en master i utøvende kunst. De senere årene har hun stilt ut i både Norge, Danmark, og Kina, og har i tillegg blitt kjøpt inn av blant annet Trondheim kommune.