Open Space – Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl

Tittel: Rommet mellom oss
Kunstnergruppe Open Space: Lisa Pacini, Christine Istad, Mona K. Lalim og Hennie Ann Isdahl
Medium: Maleri, foto, skulptur, objekt og video
Utstillingperiode: 22.08 – 22.09. i 2.et
22.08 – 01.12. i 1.et/Cafè Ni Muser
Åpningen: torsdag den 22. august. kl.19

Farvenes opprinnelige vesen er en drømmeaktig toneklang, en lysskapt musikk. I det øyeblikk jeg former tanker, begreper og setninger om farvene, oppløses deres duft og jeg holder kun deres materielle legemer i min hender.

                                                  Johannes Itten, 1961[i]

I en tid hvor problemstillinger rundt arkitektoniske kvaliteter, byrom og manglende fargebruk hyppig diskuteres inviterer Trondhjems Kunstforening Open Space grupperingen inn gjennom sin purpurrøde dør og videre inn i sine gallerirom. De fire individuelle stemmene til Lisa Pacini, Hennie Ann Isdahl, Mona K. Lalim og Christine Istad forenes under en kollektiv undersøkelse av romlige konstruksjoner, persepsjonspsykologiske virkninger og fargenes ekspressive kraft. De fire utgjør sammen med gallerirommene kvintessensen, denne eteren som gir oss mulighet til å oppfatte farger, lys og rom. Fargeteoretikeren og Bauhaus læreren Johannes Itten sa i sin tid til sine elever at ”Kjennskapen til formreglene skal ikke være et fengsel men en frigjøring fra usikkerhet og uklare fornemmelser”[ii] for Open Space er romlige konstruksjoner og dialoger på kryss av hver enkeltes særegne uttrykk et eksempel på den frigjøringen Itten snakker om.

I Japansk billedtradisjon og filosofi er det tomme rom fylt med usynlige strukturer, det japanske ordet for person er ningen, det siste bindeleddet (gen) betyr imellom. Kunstnergruppens kollektive åndelige søken fornemmes i deres romoppfatning og hvordan formstrukturene binder hver enkelt kunstner til rommet i mellom dem. Itten var kjent for sin søkende og utforskende filosofi, i dag ville man kalt hans tilnærming til vår verden fenomenologisk, hans fokus på å forstå det man maler gjenfant han i det japanske kunstuttrykket Sumi-e, det handlet om å sanse roten til blomsten like mye som blomsten selv for å kunne gjengi den.[iii] (s 94) Dette spirituelle aspektet gjenfinner vi i og forener de fire kunstnerne, et kontinium av gjentagende søken etter romlige konstruksjoner og fargenes kontrapunkt, sammen oppleves som samlende for de mønstringene de tidligere har gjennomført i Zoellner Arts Center, PA, USA, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Tromsø og Bryne Kunstforeninger. Utstillingen omfatter teknikker som maleri, foto, skulptur, objekt og video.

I 2020 stiller Open Space ut i FUNDAÇÃO D. LUÍS i Cascais i Portugal.

Kunsthistoriker
Benedicte Sunde


[i] Johannes Itten, Farvekunsten og dens elementer, 1995 norsk utgave Forsythia, side 8

[ii] Ibid, side 8

[iii]  Yoshimasa Kaneko, Japanese Painting and Johannes Itten’s art Education, side 95, The Journal of Aesthetic Education, Volume 37, Number 4,Winther 2003, pp. 93-101. Published by University of Illinois Press

Utstillingsdokumentasjon

Fotograf: Susan Jamtøy