Seminar/Diskusjon: ‘Best Practices’ for prosjektutvikling

Arrangement: ‘Best Practices’ for projektutvikling: ekstern financiering for forskning og kunstnerisk praksis
Dato og klokkeslett: 21.november kl 09
Sted: TKF – 2.etasje

Som en oppfølging av den teatervitenskapelige dugnaden i Bergen 25.–27.mai i år inviterer vi (NTNU, Teaterhuset Avant Garden og Trondhjems Kunstforening) til et regionalt éndags seminar i Trondheim 21. november 2018. Det overordnede målet er å bidra til å styrke teatervitenskap.

På seminaret ønsker vi å fokusere på muligheten for å hente inn finansiering både for akademiske, utviklingsorienterte og kunstneriske prosjekter. Vi arbeider med innledere som skal presentere prosjekter som har oppnådd finansiering bl.a. fra Forskningsrådet, Kulturrådet og programmet for kunstnerisk forskning. Presentasjonene skal omfatte teoretiske/historiske, anvendte, utviklings- og utdanningsrettede, tverrfaglige og kunstforsknings-prosjekter.

Påmelding finner du her og programmet finner du på facebook-arrangementet.