Marit Roland og Nina Grieg

Kunstnere: Marit Roland & Nina Grieg
Tittel: Paper Drawing #28 & Yonder
Dato:
11.10. – 04.11.2018
Åpning: Torsdag 11.10.2018 kl. 19.00

MARIT ROLAND er en kunstner som jobber med tegning på en helt annen måte enn det som er vanlig: I motsetning til strek som en todimensjonal linje på papir, manifesteres Rolands strek seg gjennom fysiske handlinger med romlig karakter. Hun tegner med istedenfor på papiret og lager på denne måten skulpturelle tegninger i utstillingsrommet.

Det enkelte verk er resultat av en dialog mellom kunstneren, papirets egenskaper og rommet verket befinner seg i. I Trondhjems Kunstforening møtte hun en helt ny utfordring: det var første gang hun arbeidet i et rom hvor festemulighetene for hennes verk var så begrenset. Det var liten eller ingen mulighet til å bruke tak eller vegger til å feste papiret.

NINA GRIEG har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene jobbet parallelt med maleri og skulptur. Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og fysiske betingelser går igjen i hennes arbeid.

Grieg undersøker mulighetene og begrensingene i måten vi erfarer omverdenen på, både kroppslig og mentalt. Gjennom brudd med formale rammer og tradisjonelle materialer utforsker hun mulighetene for å vise til noe man ikke nødvendigvis kan se, men sanse.

I serien Yonder, som betyr fjernt men innen synsvidde, har hun tatt utgangspunkt i silhuetter av landskap. Prosjektet tangerer mellom å undersøke maleriske fremstillinger av silhuetter, og videre persepsjon av disse gjennom omforming til tredimensjonale, håndterbare objekter. Maleriene består av tjære på papir.

Marit Roland (f.1981) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2012), er født i Kristiansand, og bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger i blant annet Akershus Kunstsenter (november 2018), Haugesund Kunstforening, Galleri BOA, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, Tromsø Kunstforening og Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce i Genova, samt deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant dem Høstutstillingen, Norsk Skulpturbiennale og Sørlandet Kunstmuseums jubileumsutstilling. Ved siden sin praksis som billedkunstner er Roland tilknyttet Universitetet i Agder avdeling Estetiske fag som førsteamanuensis og undervisende kunstner.

Nina Grieg (f.1972) er utdannet billedkunstner med diplom fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Vestlandets Kunstakademi (1994-1998) og Master fra Goldsmiths College i London (1999-2000). Første separatutstilling ble holdt i 1999, og hun har stilt ut i blant annet Bergen, Sverige, Storbritannia, Polen og India, ved blant annet Hordaland Kunstsenter, Ytter, KABUSOs foajer, Kochi-Muziris Biennalens Collateral Program, EVA International Biennial, Sala Konstforening. Ferdigstilte utsmykking ved Opus XVI våren 2018, og kommende utstillinger er separat ved Kunstgarasjen/Opus XVI 2018 og duo ved Visningsrommet USF i 2019.