Desemberutstillingen 2018 – Lek

Kunstnere: Aina Flatjord-Nilsen, Anne Grete Berg, Bente Riseth alias GLORIA FABEL, Billie Thackwell, Bjarne Stenberg, Brit Paulsen, Else Hofsli, Gunn Adria Jensen, Halldis Sagmo, Ingigerd Husbyn, Jane Wenstrand, Klara Dille Skistad, Line Valsjø, Lisbeth Skranes, Maria Tjåland Ødegård, Marit By, May Britt Myhr, Sidsel W. Vintervoll, Therese Myran, Thomas Pahr, Toril G. Oksvold, Tovemerete Stjern, Trond Are Berge, Trond Rømo, Trygve Skogrand, Vigdis Helmersen
Tittel: Desemberutstillingen 2018 – Lek
Dato: 01.12.2018 – 20.01.2019
Åpning: lørdag 1. desember kl 15.00 i kafeen.

Desemberutstillingen 2018: LEK

Til Desemberutstillingen 2018 inviterer Trondhjems Kunstforening medlemmene til å leke seg fram til en tolkning av ordet og handlingen LEK. Vi ønsker bidrag som ser på lek som noe ubevisst, terapeutisk, prosessuelt, samfunnsaktuelt, pedagogisk, kroppslig, relasjonelt, intellektuelt, politisk, uhåndterlig, ødeleggende, eller reparerende.

Filosofen Friedrich von Schiller skriver i sine brev om lekedriften. Med det mener han at i leken er mennesket fritt. Det lekende mennesket er fritt gjennom estetiske utøvelse – for eksempel skriving, maling, skulpturering, dansing, og å spille teater. I disse handlingene er det ikke et skille mellom kreativ og kognitiv handling. Det fantasifulle og det intellektuelle i mennesket går sammen, og gir oss evnen til å skape noe som ikke fantes fra før. Lekedriften gjelder både voksne og barn. Det er enklere for barn å nå leken, fordi leken har ingen forpliktelse i seg. Det er innbilning og gøy. Som voksne er det lett å gå seg bort i Skogen av Forpliktelser, og dermed glemme leken.

Barnet derimot lærer seg om verden gjennom lek. Det er nysgjerrig på alt og ser på enhver situasjon som en arena for lek. Det nysgjerrige mennesket er også derfor en viktig del av leken. For å leke må man ta sjanser på å utforske det man ikke vet hva er. Man må gå på stier som man ikke har gått før, og la nysgjerrigheten drive en framover, både fysisk og psykisk. I det lekende mennesket kulmineres nysgjerrighet, fantasi, og intellekt på en gang. Hans-Georg Gadamer mener at lek også kan skje i strukturerte situasjoner og omgivelse til tross for forbud – lek er en prosess som «bare skjer» mellom mennesker. Lek er derfor noe vi mennesker alltid befinner oss i, ikke noe vi kan planlegge eller avgrense.

Psykoterapien jobber også med lek, gjennom kunst- og uttrykksterapi. I denne typen terapi skal leken og fantasien bidra til og ha som mål med å oppnå psykisk endring og utvikling. Leken blir i denne sammenhengen et ufarlig rom hvor man kan utforske sine egne psykiske mønstre og avtrykk, og i tur sin egen identitet. I leken er ingenting rett og galt, og blir dermed et fristed for vanskelige tema. Det som kjennes uvirkelig får et uttrykk gjennom kunstutøvelse, og på den måten kan det bli lettere for mennesker å håndtere sine egne tanker, opplevelser, og følelser.

Søknad – Praktisk informasjon:

Desemberutstillingen 2018 holdes i vår 1.etasje fra 01. desember 2018 til 20. januar 2019. Alle medlemmer kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk. Foto av verkene skal vedlegges.

TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider, og velger ut verkene ut ifra hvordan søkeren har forholdt seg til årets tema, personlig uttrykk og bruk av teknikk samt utstillingen som helhet.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2018. Av praktiske årsaker begrenser vi oss til først og fremst til foto, maleri, tegning, grafikk og tekstil. Søknadsfristen er søndag 07.oktober kl 24.00. Søknaden er nå stengt. Takk for alle bidrag!

Har du spørsmål til skjemaet, eller andre spørsmål, ring oss på 95188177.

Tilbakemelding blir gitt til alle søkere på e-post innen 12.november. Følg også med på vår hjemmeside eller facebookside for fortløpende informasjon om alle våre utstillinger.