Lona Hansen – Untitled Incisions

Kunstner: Lona Hansen
Titel: Untitled Incisions
Dato: 16.11. – 10.12.2017
Medium: Collage og installasjon

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere utstillingen Untitled Incisions av billedkunstner Lona Hansen.

Hansen arbeider med installasjoner, skulpturer og collager der bevissthet og fysisk erfaring i relasjon til materialet og rommet er overordnet tematikk. Arbeidene lages ofte med utgangspunkt i stedet de skal vises og med subtile materialer som gir seg til kjenne ved bruk av rommets egenskaper, lys og betrakterens bevegelser i rommet. Ved hjelp av et redusert formspråk skapes temporære rom, både materielt og mentalt.

I utstillingen på Trondhjem kunstforening viser Hansen en stedssensitiv midlertidig installasjon og collage. Arbeidene er en undersøkelse av møtepunktet mellom immateriell og konkret form, fravær og tilstedeværelse, det subtile og monumentale. Tittelen referer til kunstnerens subtile inngrep, både i billedflaten og i rommet, og hvordan disse motsetningene skaper forstyrrelser og dermed også oppdagelser. Les anmeldelse på artscene.