Roddy Bell og Ulrika Pihlstöm

Kunstnere: Roddy Bell og Ulrika Pihlstöm
Dato: 05.10. – 05.11. 2017
Medium: Fotografi og installasjon

I utstillingen av Roddy Bell og Ulrika T. Pihlström utforsker de med fotografi og installasjon, hver med sitt eget poetiske språk, transformasjoner som foregår rundt oss.

I Roddy Bells prosjekt The Effect is the Shadow of the Cause ser vi bilder i sekvenser på to og to. Prosjektet er en visuell utforskning av årsak og virkning, og hvordan en forandring i vår rasjonelle forståelse av hva som er årsak og virkning kan åpne opp nye områder av spekulasjoner.

Utstillingen omfatter installasjoner for kameraet, som resulterer i fotografier, og en installasjon i rommet som er laget spesielt for Trondhjems Kunstforening. Sistnevnte er kalt Stuart and the Daimonion. Med utgangspunkt i Sokrates’ “indre stemme” ser vi fremstillingen av en dialog mellom en ung mann og hans indre stemme, personifisert gjennom en buktalerdukke på en Beckettsk måte, mens de venter på at “noe” skal skje.

Ulrika T. Pihlströms arbeider har ofte et politisk budskap. I utstillingen presenterer hun en kombinasjon av verk med referanser til samtiden og billedmateriale hun låner fra ulike media, og setter sammen til en ny kontekst.

Hennes verk i Trondhjems Kunstforening peker i to retninger. En dreier seg om natur og landskap, mens den andre viser verk inspirert av Pablo Picassos’ berømte maleri Guernica, som fremstiller den tyske terrorbombingen av den baskiske byen Guernica.