Desemberutstillingen 2017 – Den antroposene byen

Kunstnere: Martin Bjørshoel, Alice Bratsberg, Bente Brochmann, Tone Engberg, Åse Marie Fagervik, Mette Helseth, Else Hofsli, Noralf Husby, Marte Høve, Ann Iren Jamtøy, Bertil Palmar Johansen, Wenche M. Kvande, Daniel Løken, Daniel Romero Nieto, Brit Paulsen, May Remmem, Eli Charlotte Samdahl, Klara Dille Skistad, Raïna Stebelsky, Tovemerethe Stjern, Billie Thackwell, Pål Ola Ulseth, Sidsel Vintervoll, Greta Tvete Vollan, Maria Tjåland Ødegård.
Titel:
Den antroposene byen
Dato:
02.12.17 – 21.01.2018

Årets tema er Den antroposene byen, hvor vi viser arbeider av 25 medlemmer. Utstillingen står til 21. januar.

Trondheim er i vekst. Nye områder som Brattøra, Ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal flyttes. Denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker som Nidarø og Høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som Innherredsveien ”grønne”. På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. I en stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. Diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende menneskelig rom er i ferd med å endres.

Endringer er i emning. En rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for eksempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. Dette innebærer at naturen må tas med i beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men som vi samtidig er avhengige av. Spørsmålet blir da: Hva er en god by? For deg? For andre? Hva må inkluderes i en god by? Hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan vi se for oss den antroposene byen?