Bente Haarstad – Båasto, 2017

Kunstner: Bente Haarstad
Tittel: Båasto: Sørsamisk Reindrift i Midt-Norge
Medium: Fotografi
Dato: 14.01. – 26.03.2017

Utstillingen viser dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge. Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Til tross for at samene er Europas eneste minoritet med urfolkstatus, får de lite oppmerksomhet i storsamfunnet. Den sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene; beiteområdene strekker seg fra Elgå i Hedmark i sør, og nordover til Saltfjellet i Nordland og tilsvarende område på svensk side av riksgrensen. Hovedtyngden av bildene i denne utstillingen er fra reindrift i Trøndelag.

Reindriften er en arealkrevende, naturbasert næring og ressursgrunnlaget blir stadig mindre. Noen av de største utfordringene reindriften står overfor er derfor knyttet til tap av beiteareal og flyttleder; på grunn av utbygging av hytter og veger, vindkraftindustri og gruver. Til tross for mange trusler og at reindrift er hardt arbeid, så er det også store gleder i yrket, som er mer et levevis enn en jobb. Dette er noe av det utstillingen tar opp og formidler.