Babiniec – kvinner i den jiddishe kulturen

Titel: Babiniec – kvinner i den jiddishe kulturen
Dato:
06.09. – 21.09.2014

VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSÅPNING MED FOREDRAG OG KONSERT
LØRDAG 6. SEPTEMBER KL. 16.30!

I forbindelse med Jødisk Kulturfestival Trondheim åpner vi førstkommende lørdag utstillingen Babiniec – kvinner innenfor den jiddishe kulturen

Utstillingen er en del av det treårige prosjektet «‘Yidish far ale’ eller ‘Jiddish for alle’: Å fremme kunnskap om jiddish språk og kultur i Polen og Norge» utarbeidet av Bente Kahan-stiftelsen i Wroclaw, Polen. Målet er å gi større forståelse for jiddish språk og kultur, en kultur som mer eller mindre er borte i dag. Utstillingen formidler jødiske kvinners historiske rolle i det østeuropeiske jødiske området.

To trekk ved historien til den jiddishe kulturen og ved kvinnene i det jødiske, tradisjonelle samfunnet er spenningsforholdet mellom avhengighet og frigjøring. Denne utstillingen viser parallellene mellom det jiddishe språket og kvinnelige erfaringer. Den undersøker de måtene kvinnene kunne påvirke den jiddishe kulturen på, og hvordan den jiddishe litteraturen inspirerte til frigjøring. Jiddish har fremdeles et strekt kulturelt nærvær. I mange polske byer er det jiddisje diskusjonsgrupper, det holdes språkkurs, og litteratur blir stadig oversatt og diskutert. Utstillingen Babiniec – Kvinner innenfor den jiddishe kulturen er et levende eksempel på kulturens levedyktighet og vitalitet.

PATRIARKALSK
På tross av et svært patriarkalsk, religiøst og kulturelt system, var det mulig for kvinner å få en betydelig innflytelse innen kulturlivet. Det var også mulig for kvinnene å skape seg et eget navn innen jiddish kultur – og samfunnsliv.
Utstillingen er delt inn i ulike avdelinger:
• Kvinner som brukere av jiddish kultur
• Kvinner som støttespillere for jiddish kultur
• Forfattere, diktere, skribenter og artister
• Kvinner som kulturaktivister
• Jiddish – et kvinnespråk

FOREDRAG OM JØDISKE KVINNER SETT GJENNOM MANNLIGE FORFATTERES ØYNE
Som en del av utstillingsåpningen vil professor Monika Adamczyk-Garbowska fra Lublin i Polen vil holde foredraget “Mothers, Daughters and Other FeMALE Selves: Jewish Women in the Eyes of Yiddish Male Writers”. Foredraget holdes på engelsk.
Det blir også en minikonsert med Natalie A. Garner.

Utstillingsåpning med foredrag og konsert lørdag 6. september kl. 16.30.

logos_Bab_a3_NOR_WEB