How Do You Explain School To a Higher Intelligence?

Kunstner: Anne Kristin Myrseth, Linn Halvorsrød, Tommy Olsson
Titel: How Do You Explain School To a Higher Intelligence?
Dato: 15.08. – 14.09.2014

For hundre år siden, i april 1914 ble vandreutstillingen “Die Kollektion der blauen reiter” vist i Trondhjems Kunstforenings sine lokaler. Der Blauen Reiter, Den blå rytter, var en tysk abstrakt/ekspresjonistisk kunstgruppe som ble grunnlagt i München i 1911. En av grunnleggerne av denne kunstgruppen var den russiske kunstneren Vasilij Kandinskij .

Vi ønsker med utstillingen ”How do you explain school to a higher intelligence” å vise at Trondhjems Kunstforeningen har huset viktige, internasjonale utstillinger og håper dette historiske tilbakeblikket, og kunstnerne som her stiller ut, kan være til inspirasjon i dag for kunstforeningens medlemmer, enkeltindivider og kunstnere.

Utstillingen “Die Kollektion der blauen reiter” besto av arbeider fra kunstnere hvor av noen av dem, senere ble lærere ved den tyske kunstskolen Bauhaus. Skolens tankegods og dets kunstsyn og ideologi ble etter hvert opplevd som truende og stengt av Nazistene i 1933.

Med utgangspunkt i dette historiske tilbakeblikket har Linn Halvorsrød, Tommy Olsson og Anne Kristin Myrseth fått anledning til å skape en utstilling med utgangspunkt i eget kunstnerskap og refleksjoner rundt det abstrakt ekspressive kunstuttrykket. De tre som stiller ut har også vært undervisende kunstnere, har erfaring med – og engasjement for – kunst og skole.

Velkommen på utstillingsåpning fredag 15. august kl. 19.00!

HowDoYouExplain