Farge i Byen

Titel: Farge i Byen
Dato: 25.09 – 12.10.2014

  • Hvor viktig er fargen for den visuelle oppfatningen av vårt bymiljø og for opplevelsen 
av dets kvaliteter?
  • Hva er forholdet mellom farge og materialbruk? Hvilke tradisjoner skal vi bygge videre på, og hvordan er dette i endring?
  • Hvordan bidrar farge til å påvirke vår følelse av sted og stedets identitet?
  • Hvem er ansvarlig for å påvirke og vedta dette?
  • Hvordan skal vi løse motsetningene mellom bevaring og nyskaping?
  • Hvilke utfordringer står vi overfor i vårt fargemiljø med nye bygninger, materialer
og fasadeteknologier?
  • Hva er eksempler på god praksis?

Disse spørsmålene og mange flere er utgangspunktet for denne utstillingen og 
et seminar som arrangeres av Light & Colour Group fra Institutt for Byggekunst, 
form og farge ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst, NTNU. 

Kuratorer og arrangører: 
Professor Alex Booker. Professor Barbara Matusiak. Assistant Professor Kine Angelo,
NTNU Light & Colour Group

Gjennom et utvalg av prosjekter eksemplifisert i plakater, modeller og materialprøver vil kuratorne for denne utstillingen illustrere eksempler på lokal, nasjonal og internasjonal praksis for fargeprogrammering i arkitektur. 
Alt fra eksempler på arbeider du tidligere har tidligere har sett i Trondheim av 
Arne E. Holm og Bruno Lundstrøm, til nyere prosjekter fra Skibnes Arkitekter
og Rambøll Arkitekter. 
En viktig del av utstillingen er også å vise den rollen som kunstnere har hatt, og fremdeles
har, for fargeprogrammering i arkitektur. Dette er eksemplifisert gjennom arbeidet til 
Bruno Lundstrøm og prosjekter av Edith Lundebrekke og Harald Wårvik i Trondheim. 
I tillegg får vi presentert arbeider av den sveitsiske kunstneren Jörg Niederberger, som har jobbet mye med arkitektonisk praksis i Sveits og Tyskland. 

Andre prosjekter som presenteres vil omfatte arbeider av Kine Angelo, Alex Booker,
Assad Ansar, Jostein Kirkerud, Nina Haarsaker og Erling Rohde, Mette L’orange
og Grete Smedal.
Medvirkende:
Kine Angelo, Assad Ansar, Alex Booker, Jostein Kirkerud, Nina Haarsaker,
Arne E. Holm, Mette L’orange, Edith Lundebrekke & Link Arkitektur AS, 
Bruno Lundström, Barbara Matusiak, Jörg Niederberger, Erling Stuart Rohde,
Skibnes Arkitekter, Grete Smedal, Ole Tolstad, Harald Wårvik & Rambøll Arkitekter.