Desemberutstillingen 2012

Titel: Desemberutstillingen 2012
Tema:
De ni muser
Dato:
15.11. – 16.12.2012

– Tema for utstilingen:

Apollon var den greske mytologiens gud for kunst og vitenskap. Evig ung
og vakker som han var, ble han fulgt av en flokk gudinner som kaltes
de ni muser.

De ni musene var Urania, som var stjernekyndig, Polyhymnia, gudinne
for sang og veltalenhet, Entverpe for hyrdemusikk, fløytespill og andre blåsinstrumenter. Erato tok seg av lyrikk, poesi og dans. Melpomene stod
for sørgespill og Terpsikore for dans og harpespill. Kaliope var gudinnen
for heltediktning og veltalenhet. Klio beskyttet historien og Talia lystspillet, teatret.

Men hvem tok seg av billedkunsten?
I antikken ble billedkunst, skulptur og arkitektur ikke ansett som kunst.
Det var håndtverk! Først i renessansen ble visuell kunst et anerkjent begrep.

Det er derfor et paradoks at caféen i Trondhjems Kunstforening heter
Café Ni Muser. Selv om et besøk på Ni Muser kan inspirere til alle de før nevnte utrykksformer, fortjener vi en Ny Muse!

Derfor, kjære kunstvenner, oppfordrer vi til å skape en slik muse ut fra disse betraktningene.
La dere inspirere til et kunstnerisk uttrykk med arbeidstittel:
Den Tiende Muse!

Dette er vår utfording til deltagerne på Desemberutstillingen 2012! Send oss gjerne mail med forspørsler og idéer – eller stikk oppom og prat med oss!

Frist for påmelding 15. oktober. Følg med på våre nettsider!

Med sommerhilsen fra Ida, Mette, Tine, Henrik og Per Christian – alle TKF

Desemberutstillingen 2012 åpner altså allerede 15. november.

Medlemmer av TKF kan sende inn bilder. Utstillingen blir juryert.

Innsending av verk til vurdering:

På grunn av begrenset lagringsplass i TKF, ønsker vi å gjøre en første vurdering på bakgrunn av fotografier. De kan sendes til oss på mail,
brent cd eller ferdig fremkalte bilder (digitale foto i jpeg-format).

Klikk her for post og e-post adresse.

Sammen med fotografiene må vi ha en beskrivelse av teknikk, samt fysiske mål på verket. Hvis innsendt materiale ønskes sendt i retur ber vi om at det blir vedlagt en ferdigfrankert returkonvolutt.

Frist for innsending av fotografier er satt til mandag 15.10.2012.

Frist for innlevering av antatte verk: fredag 9. november kl. 16.00

Vernissage torsdag 15.11.2012 kl. 19.00.