Harald Wårvik – Tegning I

Kunstner: Harald Wårvik
Titel:
Tegning I
Dato: 
11.10. – 11.11.2012

Navnet Harald Wårvik (f.1956) vil nok for mange være forbundet med hans mange og
kjente skulpturer, både som utsmykning og gjennom en rekke utstillinger. Men når Wårvik
nå stiller ut i TKFs andre etasje, er det en annen side av hans kunstnerskap som står
i fokus, nemlig tegningen. I storskala landskapsbilder med voldsomme lys/mørk-kontraster
trer folketomme naturmotiver frem gjennom skravur. Bildene viser en utpreget ferdighet
og kjennskap til teknikk og redskap. På nært hold kan man la seg forbause over detaljrikdommen og håndverket i tegningene. På avstand kan man la tankene vandre tilbake i kunsthistorien og landskapsmaleriet.

Eivind Kasa skriver i sin tekst til utstillingskatalogen om hvordan bildene står i slektskap
til den romantiske tradisjonen: De er bilder av natur, og da først og fremst vill natur. I den
grad menneskeskapte bygninger er med, er det som en del av dette. Riktignok er bildene
tegninger, men de benytter seg på en virtuos måte av et så bredt spekter av tegnetekniske
virkemidler at de nesten sprenger tegningen som medium og blir malerier, og da nettopp
landskapsmalerier.

Harald Wårviks arbeider er representert i flere samlinger, blant annet Riksgalleriet,
Museet for samtidskunst og Astrup Fearnley. Hans utsmykninger kan finnes på en rekke offentlige steder, som Arbeiderforeningen i Trondheim, Værnes flyterminal og
i Nidarosdomen. Han har ved flere anledinger stilt ut i TKF, både med separat-
og kollektivutstillinger.

Warvik_Schwantal_webWarvik_Naer_Toledo_web