Utstillinger 2011

UTSTILLINGSPROGRAM 2011, Trondhjems Kunstforening

I løpet av året kan det komme både endringer og tillegg til programmet.
Endringene vil bli oppdatert fortløpende her på nettet.

04.01. – 17.02.2011
Oppussing!

17.02. – 20.03.2011
Arnold Dahlslett – Mennesket og geometrien, 2. etg
Brit Paulsen – ‘Brits barn’, galleriet 1. etg

24.03. – 30.04.2011
Edith Lundebrekke – FLUX, 2. etg
Toril G. Oksvold – ‘Fra hjertet’, lillegalleri 2. etg
Toril Høstad Wik – ‘Spor’, galleriet 1. etg
Ingigerd Husbyn – KOL-LEKSJON 2011, caféen 1. etg

05.05. – 19.06.2011
Jon Larsen – Maler i solnedgang, 2. etg
Kristina C. Karlsen – Brain and music, galleriet 1. etg
Petter Brønn – Fortiden i våre hender, 1. etg
Frederic Prawucki – collager, caféen 1. etg

23.06. – 24.07.2011
Anne Breivik – maleri, galleri i 1. og 2. etg

Petter Brønn – Fortiden i våre hender, 1. etg (forlenget periode)
Frederic Prawucki – collager, caféen 1. etg (forlenget periode)

28.07. – 04.09.2011
Bjørn Bjørneboe – malerier i tusj og olje, 2. etg
Ida Warholm Bjørken – “Reply all”, lillegalleri 2. etg

28.07. – 28.08.2011
Gerd Lorås – malerier, galleriet 1. etg
Eli Skarpnes – malerier, caféen 1. etg

03.09. – 25.09.2011
Mira Zelechower-Aleksiun – En minnekalender for Bruno Schulz, galleriet 1. etg.

08.09. – 09.10.2011
Octavio Gil Villegas, caféen 1. etg

08.10. – 09.10.2011

Trondheim Open

13.10. – 13.11.2011
Kari Elise Mobeck – “Et øyeblikk”, 2. etg
Merete Morgenstierne – “Botanisk teater”, galleriet 1. etg
Vigdis Haugtrø – “Kråkesangklang”, caféen

17.11. – 18.12.2011
Desemberutstillingen, hele 1. etg

19.11. – 18.12.2011

Leiken Vik – “Imagine”, 2. etg

21.12.2011 – 19.02.2012
Ole Jørgen Bryn – APEX, de egyptiske pyramidenes anatomi, 1. etg
Bertil Palmar Johansen – malerier, caféen