Petter Brønn – Fortiden i våre hender

«For meg er det et naturlig livssyn både å mene og å tro at det bor en elg i oss alle, liten eller stor. Selv om denne utstillingen er løftet fram med det beste av humører, er det likevel gjort fra en plattform av det største alvoret» (Petter Brønn).

På forespørsel fra Trondhjems Kunstforening har Petter Brønn (f. Oslo, 1951) satt i stand en retrospektiv utstilling med arbeider fra 70- og 80tallet. Noen har vært vist før, andre ikke. «Om enn i en helt annen sammenheng, har også de fleste vært vist samlet i Trondhjems Kunstforening en gang tidligere. Dette var under ELG-utstillingen ‘Slaget på ELGskinnet- en 800 års påminnelse’ i 79/80. Arbeidene er ikke valgt av estetiske årsaker alene, men overveiende på grunn av meningsbærende innhold i litterær forstand. Det var flere parallelle kunstfaglige praksiser den gangen, og denne er én av dem. Arbeidene må ellers også betraktes som individuelle dagboksblader fra de årene utstillingen dekker.»

I følge Petter Brønn er det med overlegg at disse arbeidene er stilt ut i Kunstforeningens kafélokaler, Ni muser. «Ikke bare kler en uhøytidelig ramme arbeidenes hensikter. Arbeidenes strengt personlige budskap formidles gjerne også i enkelte tilfeller best gjennom glass med sirkulært grunnriss.»

Bronn_gapestokk