Bjørn Bjørneboe

Kunstner: Bjørn Bjørneboe
Medium: malerier i tusj og olje
Dato:
28.07. – 04.09. 2011

Bjørn Bjørneboe har i mange år vært aktiv som utstiller i Trondheim by. Dette blir hans fjerde separatutstilling i Trondhjems Kunstforening, samt utstillinger i Trondheim Kunstmuseum og Galleri Ismene. Kunstneren har hatt bosted i Trondheim siden 1980.

Denne gangen viser han helt nye malerier med sakrale og sekulære motivkretser.
I bunnen ligger fremdeles den jødisk/kristne klangbunn, samt pi
legrimsmotiver og bilder fra «Den menneskelige komedie».

Det spesielle ved denne utstillingen er etter kunstnerens mening at fargene får folde seg ut i større grad enn noen gang tidligere.

Om kunstneren
Bjørn Bjørneboe tok teologisk embetseksamen 1968, men han debuterte allerede i 1966
ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Han ble stemmeberettiget medlem av Norske
Billedkunstneres Sentralorganisasjon (NBK) i 1977. Særlig de siste 25 år har hans
kunstneriske aktivitet hatt stort omfang. Han søkte avskjed fra prestestillingen ved
Nidaros Domkirke i 1990 etter 20 års sammenhengende tjeneste som prest
i Den Norske Kirke.
Bjørneboe har gjennomillustrert femten bøker ved kjente norske forlag. Mange har vært honorert som «Årets vakreste bøker», som f.eks. Middelalderverkene «Lilja» og «Geisli», «Juvikfolkene I – III» og «Mitt hjerte» med Jens Bjørneboes lyrikk.
Bjørn Bjørneboe har gjennom årene vist ca. 25 fagjuryerte separatutstillinger i inn-
og utland. Han har mottatt en rekke stipender som bokkunstner og maler. I 1988 ble
han tildelt Statens Garantiinntekt for kunstnere.
Han er representert i Nasjonalgalleriet, Oslo, Vatikanets museum for moderne, kristen kunst i Roma, Nordens Hus i Reykjavik og Trøndelag Fylke og kommune etc.

Å se en slik omfattende aktivitet av utstillinger og bokillustrasjoner som en samtidig
prosess er viktig for kunstneren. At den «teologiske» periode også har vært viktig synes
innlysende. De kledebonn de bibelske historier, legender og myter ikler seg er det
kledebonn mysteriet ikler seg.

Og mysteriet er mennesket selv.

Sort_Madonna_web