Utlysning: Desemberutstilling 2023

Da er tiden inne for å lyse ut tema for årets medlemsutstilling, og i 2023 har den fått temaet TILLIT.

Tillit er et ord som ofte brukes når fenomenet det er snakk om er borte. Er det snakk om tap av tillit i forhold, må den gjenoppbygges. Tillit er grunnleggende for at vi skal kunne ha et offentlig ordskifte uten å falle inn i redsel og paranoia. Tilliten bygger opp om medmenneskelighet, den er basisen for samfunnet. Vi ser hverandre best gjennom tillit. Tillit er også temaet for årets Olavsfest. Vi samarbeider tett med festivalen, og har valgt dette temaet også for vår medlemsutstilling, fordi det er et viktig og vidtfavnende begrep. Her kan du lese hva Olavsfest selv skriver om tillit.

Vi ønsker å vise hvilke tanker, følelser og refleksjoner som finnes rundt utstillingstemaet blant Trondhjem Kunstforenings medlemmer. TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider som er sendt innen fristen, og som tilfredsstiller kravene til søknaden. Innsendte verk juryeres ut fra søkerens personlige uttrykk, teknikk, og under helhetsinntrykket til utstillingen.

Praktisk informasjon:

Desemberutstillingen 2023 holdes i 1.etasje, hvor restauranten Bifrons har flyttet inn, fra 30. november 2023 til 7. januar 2024. Utstillingsåpning finner sted 30. november kl. 18.00.  Merk at lokalene er forandret fra tidligere år. Visningsrommene er nå to rom; hagegalleriet og det innerste gallerirommet. Det er også kommet nye gardiner og nytt møblement. Vi anbefaler at den som har mulighet til det tar turen innom og ser på lokalene selv.  

Alle medlemmer som har betalt årets kontingent kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk. Innsendte arbeid må være produsert i 2023. Av praktiske årsaker ønsker vi at søknadene er begrenset til vegghengte objekter, som foto, maleri, trykk, tegning, og tekstil. Å søke om å gjøre en performance ved åpningen er likevel en mulighet for den som ønsker det.

Søknaden leveres online og sendes ikke som epost. Du finner en lenke til søknadsskjema under. Foto av dine verk sendes til desemberutstilling@tkf.no. Merk at foto av verkene må legges ved som separat fil i eposten. Det er viktig at du merker disse med samme nummer, tittel og navnet ditt slik du bruker det på verkene i søknadskjema. Merk fotoene i dette formatet: 1_Tittel_Navnetditt.jpg. Eksempel: 1_Kystlandskap_KariNordmann.jpg. Vær nøye med at foto av hvert enkelt verk er merket med samme navn og tittel som i søknaden. Fristen for å søke om plass på utstillingen utløper 20. September kl. 24.00. Både skjema og foto av verk må være mottatt innen da for å bli vurdert.

Søknadskjema finner du her

Om du har en ide til en performance, om du har spørsmål rundt søknadskriteriene eller annet, kan du kontakte oss på desemberutstilling@tkf.no eller tlf. 951 88 177. Merk at spørsmål kan enklest besvares i god tid før søknadsfristen.