Anne K. Myrseth og Kristina C. Karlsen

Hvor: Trondhjems Kunstforening, 1.etg.
Når: 22.09. –30.10.2022. Åpning 22. september, kl.18.00.

Trondhjems Kunstforening ønsker velkommen til utstillingen med Anne K. Myrseth og Kristina C. Karlsen. Vi inviterer til åpning 22. september kl. 18.00.

Utstillingen er i to deler – Myrseths del heter «Til samme tid et annet sted», mens Karlsens del heter «I glemselens dal». I utstillingene får vi se to separate kunstnerskap, men som lenge har vært i dialog. I tillegg til det tekniske – grafikkens språk og muligheter – er en fellesnevner mellom kunstnerskapene deres dialog med det levde liv. Kunstnerne forteller at de forsøker å forstå det som en gang var og det som er, slik at man også kan skape en framtid.

I utstillingen finner vi fragmenter fra glemsel og minner på en side, og referanser til historier og valg, på en annen side. I den kunstneriske formidlingen av disse minnefragmentene, er det et håp om å skape et slags felleskap også betrakteren kan kjenne seg igjen i. Myrseth og Karlsen har av og på arbeidet sammen siden 2014, og utstillingen representerer ett av flere treffpunkt i deres livshistorier. Innenfor disse felles rammene, er tematikken i verkene likevel forskjellige. Karlsens verk, har røtter i minner fra en svunnen barndom i Kosovo. Myrseths verk har på sin side røtter i tanker om betydningen økofilosofiens, sivilisasjons, hippie-bevegelsens og solens betydning for hennes livsreise. Hvordan ville livet vært dersom slike innflytelser fikk dominere?