Desemberutstillingen 2022 HÅP- open call

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforenings årlige, juryerte medlemsutstilling. Utstillingen vises på veggene i hele Café Ni Muser i 1.etg. I år er temaet håp.

Innsendte bidrag juryeres ut fra søkerens personlige uttrykk, bruk av teknikk, og utstillingen som helhet. Vi ønsker å vise hvilke tanker, følelser og refleksjoner som finnes rundt utstillingstemaet blant Trondhjems Kunstforenings medlemmer. TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider.

Praktisk informasjon:

Desemberutstillingen 2022 Håp vises fra 1. desember 2022 til 8. januar 2023. Åpning finner i år sted på torsdag den 1. desember kl. 18.00.

Alle medlemmer som har betalt årets kontingent kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2022. Av praktiske årsaker begrenser vi oss til først og fremst til vegghengte objekter, for eksempel foto, maleri, tegning, trykk og tekstil.

Søknadsskjema finner du her.

I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet må du sende ett foto av hvert verk som egen fil/vedlegg til desemberutstilling@tkf.no. Det er viktig å merke filene med samme nummer, tittel og navnet ditt slik du bruker det på verkene i søknaden: 1_Tittel_Navnetditt.jpg.

Søknadsfristen er fredag 01.oktober kl. 24.00 for både skjema og foto av verk. Tilbakemelding blir gitt til alle søkere på e-post innen 01.november.

Dersom noe er uklart, ring oss på 951 88 177 eller send e-post til post@tkf.no.

Lykke til!