Matilda Höög og Solveig Ane Kirkaune Øksendal – In Corpo Real

Hva: In Corpo Real av Matilda Höög og Solveig Ane Kirkaune Øksendal

Hvor: Trondhjems Kunstforening, 2. etasje

Når: 17.03. – 17.04. Åpning 17.03., kl 19.00.

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere utstillingen In corpo real av Matilda

Höög og Solveig Ane Kirkaune Øksendal. Höög og Øksendal gikk samtidig ut fra bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim i 2012. Siden har de hatt fast tilholdssted ved det samme atelierfellesskapet i Oslo. Dette er første gang de stiller ut sammen.

Arbeidet har foregått som en kontinuerlig samtale med forankring i kunstnerskapenes fellesnevnere. Verkene er figurative og omhandler mennesket og dets relasjoner til omverden. Det dreier seg om spørsmål som hvordan kroppen og mennesket som eier den, er forbundet til det som skjer på innsiden. Hvordan gir det indre livet seg til uttrykk i gester og positurer, alene og i samspill med andre? Kontrastene mellom det vakre og det stygge, samt fascinasjonen for detaljer er ting som går igjen i kunstnerskapene. Dette gir utstillingene en variert dybde og dynamikk.

Höög arbeider i mange medier og jobber ofte med parallelle spor. Motivene i hennes oljemalerier er i utgangspunktet ofte lagd etter fotografier hun tatt av ting eller personer som ubevisst fanget hennes oppmerksomhet. Ofte er det kontrastene i det menneskelige – det sårbare, vakre og absurde som tiltrekker. Ved å male seg gjennom motivene, forsøker hun å finne ut hva de bærer på.

I serien Blikkfang går hun nærmere og studerer øynene til personer i hennes nærhet. Spennet mellom hva et menneske formidler med sitt blikk, og hva vi som tilskuere ser og tolker inn i det, gir rom for kunstnerisk undersøkelse.

Øksendal arbeider på sin side med figurativ tegning, akvarell, skulptur og installasjon. Sentrale tema er kropp, kjønn, seksualitet og Julia Kristevas begrep om det abjekte – det som befinner seg mellom objektet og subjektet, og som kan synes å inneha både tiltrekkende og avskrekkende egenskaper.  Med et feministisk perspektiv og svart humor, jobber Øksendal med kroppsavbildninger, både med kunsthistoriske og popkulturelle referanser. Vanligvis har Øksendal arbeidet med tegning og småformat akvarell, men har til denne utstillingen jobbet akvarellene opp i størrelse. Motivene har krevd det, men dette er også en undersøkelse av hva som skjer når akvarellene presses opp i storskala. Felles for verkene er at de handler om identitet, den lammende følelsen av å være på kontinuerlig søken etter noe og den lengsel og tomhet som følger med. På Trondhjems Kunstforening viser Øksendal både eldre arbeider, samt helt nyproduserte verk.

Matilda Höög (1980, Stockholm, SE) har masterutdanning i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet (2014). Hun bor og arbeider i Oslo. Hun debuterte på Høstutstillingen 2014. Solveig Ane Kirkaune Øksendal (1986, Asker) har masterutdanning fra NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (2014). Hun har tilhold i Oslo, hadde sin forrige soloutstilling på Tegnerforbundet 2019.