Invitasjon til Desemberutstillingen 2021 – natur

Kjære medlem

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforenings årlige, juryerte medlemsutstilling. Utstillingen vises på veggene i hele Café Ni Muser i 1.etg. Hvert år skifter temaet, og gir oss innblikk i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk blant våre medlemmer.

I år har kunstnerisk råd bestemt at temaet er natur. Du inviteres til å visualisere dine tanker, følelser og refleksjon rundt det overordnede temaet, med særlig fokus på naturens kraft. TKFs kunstneriske råd vurderer og juryerer alle arbeider, og velger ut verkene ut ifra søkerens personlige uttrykk og bruk av teknikk, samt utstillingen som helhet. 

Praktisk informasjon:

Desemberutstillingen 2021 holdes i 1.etasje/kaféen fra 4. desember til 16. januar. Alle medlemmer som har betalt årets kontingent kan søke om utstillingsplass med inntil tre (3) verk. Søknadsskjema finner du her. I tillegg til søknadsskjemaet må du sende foto av verkene som egen fil/vedlegg til desemberutstilling@tkf.no. Det er viktig å merke filene med samme nummer, tittel og navnet ditt slik du bruker det på verkene i søknaden. Merk filen med ditt nummer på verket, tittel på verket, og ditt navn: 1_Tittel_Navnetditt.jpg.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2021. Av praktiske årsaker begrenser vi oss til først og fremst til vegghengte objekter, for eksempel foto, maleri, tegning, trykk og tekstil. Søknader som innebærer performancer til åpningen er likevel også en mulighet. Ta da kontakt på epost desemberutstilling@tkf.no eller mobil 951 88 177.

Søknadsfristen er fredag 01.oktober kl 24.00 for både skjema og foto av verk i filer/vedlegg som sendes separat til desemberutstilling@tkf.no. Legg igjen merke til at merking av fil må stemme overens med informasjonen oppgitt i skjemaet for å bli vurdert.

Dersom noe er uklart, ring oss på 951 88 177 eller send e-post til post@tkf.no.

Tilbakemelding blir gitt til alle søkere på e-post innen 12.november. Følg også med på vår hjemmeside eller facebook-side for fortløpende informasjon om alle våre utstillinger.

Lykke til!

Med hilsen Trondhjems Kunstforening