Mona Orstad Hansen – I kjelleren luktet det alltid iskrem

TKF 2. etg

19. august 2021 – 19. september 2021

Hjørnet på en slett vegg. Den irrgrønne plenen foran huset. Former, klosser, blokker, buer, ornament, materialitet, mellomrom. Det skarpe lyset som fremhever detaljene. Fargens foranderlighet. Motsetningsfylte arkitektoniske elementer.

Mona Orstad Hansen har i sin utstilling tatt utgangspunkt i arkitektoniske detaljer og geometriske former fra omgivelsene. Enkelte av formene repeteres, og viser interesse i det som avviker; formale nyanser og forskyvninger som oppstår.

Maleriene i utstillingen er malt med pigment og bindemiddel. Pigmentene har ulike egenskaper og oppfører seg mer organisk og ustabilt enn industrielt fremstilte farger. De har en matthet og tørrhet som fremstår skjør som om pigmentene kan løsne fra underlaget. Påført i tynne lag kan det minne om akvarell. Komposisjonene er tilsynelatende stramme med konstruktivistiske elementer, men linjer er malt på frihånd, kantene er ujevne og malingen har fått renne fritt noen steder. Enkelte av arbeidene delvis speiler og går i samspill med lokalene til Trondhjem kunstforening. Ved å la blindrammen bli en del av verket inkluderes også veggen bak og gulvet under og skillet mellom verk og omgivelser løses opp.  

Forholdet mellom dybde og flate er en av de fundamentale problemstillingene i maleri. Ved å ta maleriene ut i et romlig format blir skillelinjene mellom det todimensjonale og tredimensjonale utydelige. Publikum må være oppmerksomme, og bevege seg i rommet for å se de ulike delene.

Kunstneren arbeider med abstrakt maleri, ofte i kombinasjon med enkle skulpturelle objekt, relieff og grafikk. Hun forsøker å finne ut hva en meningsfull inngang til maleriet er i dag. I en tid hvor alt er fragmentert og alt kan rommes av alt, spør jeg om det fortsatt er mulig å arbeide med maleriet direkte og fysisk, å bare gjøre, ut i fra et sett av erfaringer, og som et språk i seg selv?

Bio: Mona Orstad Hansen (f. 1976, Stavanger) bor i Stavanger. Hun har studert ved Kunstakademiet i Trondheim (5-års student) og har en Bachelor med First Class Honours Degree, fra Gray’s School of Art i Aberdeen (RGU). Orstad Hansen har hatt flere separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger, av siste kan nevnes «Skisse til veggarbeid» Sandnes Kunstforening (2019), «Det utspiller seg i ett stykke» Galleri LNM (2018) og gruppeutstillingen «Olje og Begjær» QB og Blomquist (2019). I 2016 ble hun invitert til å delta på mønstringen NN-A NN-A NN-A: Ny Norsk Abstraksjon ved Stavanger Kunstmuseum. I 2020 ble hun tildelt 3-årig stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.