Hasan Daraghmeh – In Search of the Place

TKF 1. etg. / Café Ni Muser (NB ny åpningstid fra 1. september: 11-20/NB new opening hours from 1 September : 11-20)

17. juni – 19. september

Trondhjems Kunstforening er stolte av å presentere utstillingen In Search of the Place av Hasan Daraghmeh. Utstillingen består av verk fra to ulike serier som er produsert mellom 2020-2021, og er en del av det pågående prosjektet “TimeScapes”.

Gjennom verkene som vises her, forsøker Daraghmeh å spore hukommelse gjennom steder når flere lag av tid innad i en tidsramme opprettes. Ved å bruke offentlige og urbane rom som har iboende motsetninger og er gjennomsyret av dialektiske forhold mellom historie, autoritet, arkitektur og hverdagslige gjøremål, dekonstruerer og oppløser kunstneren de ulike lagene av virkelighet og vår tilstedeværelse på disse stedene ved hjelp innrammede digitale bilder.

Hasan Daraghmeh: (f. 1983. Palestina) er videokunstner som bor og arbeider i Trondheim.

Han jobber primært med film, videoinstallasjoner og fotografering i de fleste av hans arbeider og undersøkelser; kameraet er alltid utgangspunktet. Daraghmehs kunstnerskap utforsker sammenflettingsforholdet mellom individ og sted gjennom et fokus på på hukommelse, tid og rom i forhold til den digitale æraen vi lever i.

Daraghmeh ble uteksaminert i 2018 med en MA i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Han har også en MA i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), en BA i visuell samtidskunst International Academy of Art, Palestina ( IAAP), samt bachelorgrad i medievitenskap og fotografi fra universitetet i Birzeit (BZU).

Daraghmeh har presentert verkene sine i en rekke utstillinger og høstet strålende kritikker, inkludert Rogaland Kunstsenter, Stavanger Lisboa (2021); The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Lisboa (2021); Bærum Kunsthall, Bærum (2021); “Høstutstillingen 133” Kunstnernes Hus, Oslo (2020); “Trøndelagsutstillingen 44” Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK), Trondheim (2020); Tate Modern London (2019); The Palestinian Museum Birzeit (2019); Barents Spektakel festival, Kirkenes (2019); PROYECTOR International Video art Festival 11th Edition, Madrid (2018); Trondheim Kunstmuseum, TKM Gråmølna(2018); Høstscena, Jugendstilsenteret og KUBE, Ålesund (2017); Kunstnernes Hus, Oslo (2016); See You in The Hague, Stroom Den Haag, Hague (2014); Steirischer Herbst Festival: Truth Is Concrete, 24/7 marathon camp, Graz (2012).

 * * *

Trondhjems Kunstforening is proud to present In search of the Place by Hasan Daraghmeh. The exhibition consists of works from two different series produced between 2020-2021, which are part of the ongoing project “TimeScapes”.

Through the works shown here, Daraghmeh seeks to trace memory through places when multiple layers of time within a time frame are created. Using public and urban spaces that have inherent contradictions and are imbued with dialectical relationships between history, authority, architecture and everyday practices, he tries to dismantle and untangle these layered realities and our presence in these places through the framed digital image.

Hasan Daraghmeh: (b. 1983. Palestine) is a video artist who lives and works in Trondheim. He works primarily with film, video installations and photography in most of his works and research; the camera is always the starting point. His works explores the interlacing relationship between individual and place by focusing on memory, time and space in relation to the digital era that we live in.

Daraghmeh Graduated in 2018 with a MA in Fine Arts from Trondheim Academy of Fine Art (KiT), 2016 a MA in Fine Arts from Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), 2014 a BA in Contemporary Visual Art from the International Academy of Art, Palestine (IAAP), and 2005 a Bachelor in Media Studies and Photography, Birzeit University (BZU).

Daraghmeh has presented his works in numerous exhibitions, including Rogaland Kunstsenter, Stavanger Lisboa (2021); The National Museum of Contemporary Art (MNAC), Lisboa (2021); Bærum Kunsthall, Bærum (2021); “Høstutstillingen 133” Kunstnernes Hus, Oslo (2020); “Trøndelagsutstillingen 44” Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK), Trondheim (2020); Tate Modern London (2019); The Palestinian Museum Birzeit (2019); Barents Spektakel festival, Kirkenes (2019); PROYECTOR International Video art Festival 11th Edition, Madrid (2018); Trondheim Kunstmuseum, TKM Gråmølna(2018); Høstscena, Jugendstilsenteret og KUBE, Ålesund (2017); Kunstnernes Hus, Oslo (2016); See You in The Hague, Stroom Den Haag, Hague (2014); Steirischer Herbst Festival: Truth Is Concrete, 24/7 marathon camp, Graz (2012).