Norwegian Wood – et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden

Utstillingsperiode: 03.09 – 13.10. Turépremiere!
2. etasje.

Norwegian Wood er både et prosjekt og en utstilling. Norge har en rik tradisjon for å bygge i tre, og Stavanger er med sine 8000 trehus Europas største trehusby. Dette var utgangspunktet for Norwegian Wood, som var et av hovedprosjektene i Stavanger 2008 – europeisk kulturhovedstad. Prosjektet er den største satsingen på miljøvennlig, fremtidsrettet arkitektur i Norge noensinne.

Utstillingen viser 10 byggeprosjekter fra idé til ferdig bygg. Alle byggeprosjektene er underlagt kriterier der de skal fremvise lavt energiforbruk, designprinsipper for universell utforming, samt bruk av miljøvennlige materialer og nye byggesystemer i tre.
Målet for Norwegian Wood er å videreutvikle trehustradisjonen ved å realisere byggeprosjekter med nyskapende, fremtidsrettet og miljøvennlig trearkitektur.
Fremtidsrettede og gode løsninger krever nytenkning. Norwegian Wood-prosjektet og -utstillingen fungerer derfor som laboratorium og læringsarena for alle involverte;
arkitekter, håndverkere, utbyggere, rådgivere, kommuner osv. I forkant av utbyggingen ble det derfor arrangert internasjonale arkitekturkonkurranser,
seminarer og tverrfaglige workshops med de fremste ekspertene i Norge og Europa.

Norwegian Wood har tidligere vært vist i Stavanger og i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Utstillingen har siden da blitt komprimert noe og skal nå vandre landet rundt de neste årene.

Trondhjems Kunstforening har premieren på vandreutstillingen Norwegian Wood. Utstillingen er et samarbeid mellom NAL | Ecobox, Norwegian Wood og Nasjonalmuseet.

Les mer om utstillingen og prosjektene:
http://www.arkitektur.no/?nid=5920
http://www.nasjonalmuseet.no/index.php/content/view/full/5527

I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Ta kontakt på telefon 73 52 66 71 eller mail post(a)tkf.no for å bestille omvisning.