Astrid Dahlsveen (skulptur og foto) og Berit Moe (foto)

Utstillingsperiode: 29.05 – 22.06.2008
1. etasje og hagen.

Astrid Dahlsveen – Klassisk skulptur og fotografier av skulptur

Skulpturer i hage fram til 31. august

Astrid Dahlsveen – «Den gode hyrde» Høyde:75 cm.

Cafeen: Berit Moe – Fotografier av egyptisk flora