Medlemmenes juleutstilling 2004

Utstillingsperiode 28.11 – 22.12.2004

Årets medlemsutstilling viser over 140 arbeider i mange forskjellige teknikker og uttrykk – og viser et høyt kvalitativt nivå på arbeidene.