NTNU Form og farge – 100 år

Galleri 2. etage, 02.09 – 03.10.2010

Kunstnerne ved institutt for byggekunst, form og farge – 1985 – 2010

Alex Booker, Paul Brand, Jostein Kirkerud, Bruno Lundström, Erling Rhode,
Stein Rønning, Roar Wold, Harald Wårvik


Utstillingen er en del av NTNUs 100 års jubileum, og viser verk av kunstnere som har vært eller er tilsatt ved Institutt for byggekunst, form og farge i perioden 1985 til 2010. Omtale i utstillingskatalogen er skrevet av Øyvind Storm Bjerke, professor ved Institutt for klassiske fag ved UiO.

«Kunstnerne knyttet til arkitekturutdanningen ved NTH – og i dag NTNU – har en
rik tradisjon for å formidle sitt kunstneriske arbeid i kollektive presentasjoner der
Trondhjems Kunstforening har spilt en historisk viktig rolle. Kunstnerne knyttet til det gamle NTH inntok gjennom alle generasjoner en aktiv og i mange avsnitt av institusjonens historie en avgjørende rolle for kunstforeningen i Trondheim. Det er en tradisjon som fortsettes i dag ved at kunstnere knyttet til utdanningen av arkitekter ved NTNU fortsetter å spille en rolle i byens kunstinstitusjoner både gjennom utstillinger og verv.»