Atle Folstad – Elysion

  1. etage, caféen, 24.06-25.07.2010

ELYSION
Fra gresk mytologi; en herlig slette lengst i vest, «de himmelske marker», hvor utvalgte mennesker lever sorgløst videre uten å dø. Elysion blir også kalt «de saliges øyer». Senere oppstod troen på at de gode, edle og frommes sjeler ble ført til de elyseiske enger, som en særlig behagelig del av det hinsidige.

Elyseisk: det som hører til Elysion. Yndig, sorgløs og lykkelig.