Anette Koefoed – Skulptur


Utstillingen viser tredimensjonale veggarbeider og skulpturer i rommet. Veggarbeidene består av plexiglassstrimler som er malt og danner en slags tredimensjonale bølger i et mellomland mellom skulptur og maleri. Skulpturene er laget av såkalte MDF-plater som er malt. Skulpturene utforsker spenningsforholdet mellom det indre volumet og det ytre, i en tredimensjonell og dialogliknende romlig interferens.