Pramila Giri – Mitt univers

Pramila GIRI, en kjent kunstner fra Kathmandu, stiller ut med en større utstilling i Trondhjems kunstforening. Dette er Pramila’s fjerde utstilling i Norge, Hun stilte ut på Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden I 1992. I fjor deltok hun i en mønstring ved Det Norske Teatret i Oslo. Pramila er først og fremst billedhogger, men også maler. Hun har utdanning fra det kjent universitetet til nobelprisvinneren Rabindranath Tagore, Calcutta, og fra California, USA. Hun har hatt utstillinger bl.a. i New York og Delhi, og er innkjøpt av det indiske kunstakademiet, Delhi; Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo; Fukuoka art museum, Japan; og den kongelige samling i Nepal. Hun er mest kjent i sitt hjemland, Nepal, for sine store utendørs skulpturer ved offentlige bygg og i parker i Kathmandu-dalen. Pramila er i dag bosatt, og gift, i Trondheim. Hun arbeider både i Nepal og Norge.

Utstillingen i Trondheim har Pramila kalt :”Mitt Univers”: Hun er opptatt av enkelhet, symbolisme og mangfold. Hun ønsker å skape former som er universelle og som for henne har dyp symbolverdi. Mangfoldet i arbeidene reflekterer en lekende kreativitet med røtter i rike kulturelle tradisjoner.

Per Hovdenakk, tidligere direktør ved Henie-Onstad kunstsenteret skrev i katalogen hennes til Høvikodden-utstillingen:

” Pramila Girl hører til blant de kunstnere som mest overbevisende makter å forene kvaliteter fra sin egen kultur med den vestlige modernisme- tradisjon. Det er tilstede allerede i hennes tidlige arbeider fra 70-årene, og modnes og bearbeides fram til den naturlige autoritet hennes seneste arbeider inneholder. De har også den funksjon at de åpner erkjennelsesveier inn mot en kultur vi nok ikke forstår, men ser storheten i”.

Pramila viser nye, store og viktige arbeider med eksperimentell kombinering av skulptur og maleri. Hun stiller også ut et mangfold av skulpturer i bronse og i marmor. Noen av disse er modeller for store utsmykningsoppgaver. Maleriene ved utstillingen viser kreativ bredde.

Utstillingen åpnes av kommunaldirektør Gerhard Dalen, kulturavd., Trondheim kommune.

Det vil være en kort konsert med nord-indisk musikk med Hans Hadders (sitar), Shoppna Das Hadders (tampura) og Antarin Chakrabarty (tabla)