Ermias Ekube

Ermias Ekube er en av Eritreas fremste kunstnere. Han er fra Asmara ; Eritrea , men har en periode bodd i Addis Abeba , Etiopia. Han er kunstakedemiutdannet der. Ermias er billedkunster. Han lager også skulpturer og skriver dikt.

Han blir av andre kunstnere omtalt som en kunstner med stor forståelse for moderne kunst. Gauguin , Picasso, Miro , Klee, Matisse er kunstnere som har betydd mye for han. Han liker 
å gå i dybden i sine studier. Det har gitt han frihet til å skape sitt individuelle uttrykk. Hans kunst er preget av et engasjement til sine omgivelser og kunsten.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Dette prosjektet er en videreutvikling av et samarbeid som startet i 95 mellom kunstnere og skoler i Norge og Eritrea.. Ermias var aktiv i samarbeidet og er nå i Trondheim i perioden 02.03.2001 – 31.05.2001. Han har arbeidet på 8 ulike barne – og ungdomsskoler og bor på Lademoen Kunstnerverksteder der han har eget atelier. Han vil nå stille ut noen av sine arbeider i Trondhjems Kunstforening. Prosjektet er støttet økonomisk av Norsk Kulturråd.

TIDLIGERE UTSTILLINGER
Han har deltatt i mer enn 10 gruppeutstillinger i Addis Ababa og Asmara i tidsrommet 1991 – 1998, og har hatt en rekke separatutstillinger.